Jata KPKT

Sistem Pemantauan Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan Siber (DKS) KPKT
Versi 2.0


Sekiranya anda mempunyai
sebarang persoalan, sila hubungi :
Unit Dasar dan Strategik TMK
Bahagian Teknologi Maklumat, KPKT
Emel : warga_uds_btm@kpkt.gov.my